[livejournal.com profile] arisstopan про трафунки

Feb. 3rd, 2012 10:00 pm
aptyppoma: (4)
[personal profile] aptyppoma
на тимчасово неокупованих нами фатерляндах показав чергову загатку

наші ліпші аналітики вже побили собі лоби об монітори
в марних надіях збагнути суть
кризи в кльозетах голів начебто ворожої коаліції

Date: 2012-02-03 08:23 pm (UTC)
From: [identity profile] major-hartmann.livejournal.com
Раісся бєз Путєна - Раісся бєз будущіва!

Date: 2012-02-03 08:28 pm (UTC)
From: [identity profile] aptyppoma.livejournal.com
єслі б нє он
грєл би нас другой гандон (с)

Date: 2012-02-03 09:06 pm (UTC)
From: [identity profile] niemand79.livejournal.com
Це Чєчєтов після пластичної операції?))

Date: 2012-02-03 09:13 pm (UTC)
From: [identity profile] aptyppoma.livejournal.com
не лише його нагадує гг

Date: 2012-02-04 01:33 am (UTC)
From: [identity profile] mysliwiec.livejournal.com
А можна таке саме, тіко шоб Шаріков казав:
- "Праффєсор, мнє одному скучна! Можна я тебе кореша сваево прівєду? Кобелёк- шо надо,- кличка "Хам". Зделай с него челавєка!"
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:47 am
Powered by Dreamwidth Studios