86...

Feb. 3rd, 2012 02:56 am
aptyppoma: (5)
[personal profile] aptyppoma
потребую 2х камрадів-ок для кошерности

бромідів і паттонів не пропонувати!

а на рах 14 комун... засуджую звісно, пак фатерлянт вимага жертфф

Date: 2012-02-03 01:35 am (UTC)
From: [identity profile] major-hartmann.livejournal.com
а чим то тебе паттон не влаштовує)
ну тут же для такого числа треба комрадів правильних брать
тому я пропоную shaleniy_slonik i kampfflieger

Date: 2012-02-03 01:36 am (UTC)
From: [identity profile] major-hartmann.livejournal.com
а. і засуджую!

Date: 2012-02-03 01:40 am (UTC)
From: [identity profile] aptyppoma.livejournal.com
болше ненавісті, рус!1

Date: 2012-02-03 01:38 am (UTC)
From: [identity profile] aptyppoma.livejournal.com
вір хатєть фреш ерітроцітен! ніхт оулдскуд, рузскє младєнце нямням!

Date: 2012-02-03 01:42 am (UTC)
From: [identity profile] major-hartmann.livejournal.com
іхь хабе кайне фреш блют, нур альтен вільдшвайне ві іхь

Date: 2012-02-03 01:55 am (UTC)
From: [identity profile] aptyppoma.livejournal.com
Прікратіть аскарблядь свєтлоє арійскоє наме хармановічєй, патомствєнних ассов люфтваффе і аґґєсси!

Date: 2012-02-03 05:54 pm (UTC)
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:48 am
Powered by Dreamwidth Studios