aptyppoma: (1)
[personal profile] aptyppoma
як i всі ні до чого не придатні люди, став ...

КИМ?

хто напише "психіатром", може зразу шукати ціанід К
(screened comment)

14+88!

Date: 2012-02-02 11:59 pm (UTC)
From: [identity profile] aptyppoma.livejournal.com
рано мож буде звернутися в штап по залізний хрест і цинкову труну

Re: 14+88!

Date: 2012-02-03 12:07 am (UTC)
From: [identity profile] major-hartmann.livejournal.com
а можна труну, повну залізних хрестів?

залізних хрестів

Date: 2012-02-03 12:09 am (UTC)
From: [identity profile] aptyppoma.livejournal.com
мож, але 2 прийдецця на очницях лишити

Date: 2012-02-03 11:00 am (UTC)
From: [identity profile] marko19511.livejournal.com
...політиком.

Date: 2012-02-03 12:30 pm (UTC)
From: [identity profile] aptyppoma.livejournal.com
я простой зольдат і нє понімайт ф політікє ніхт.
давайте думать ішшо раСС!!1
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:47 am
Powered by Dreamwidth Studios